Feedback

Veelgestelde vragen

De Locatiescan is te vinden op  www.locatiescan.info. De Locatiescan is ook te bereiken via www.kvk.nl/locatiescan.

Ja, maar de scan is primair ontwikkeld voor startende en gevestigde ondernemers die leveren aan consumenten, ook wel Business to Consumer (B-to-C) bedrijven genoemd, met een lokaal/regionaal verzorgingsgebied. Je kunt een branche kiezen uit circa 500 beschikbare zogenoemde SBI-codes. Let op: Niet voor iedere branche is er een code op detailniveau. Zo is er bijvoorbeeld maar één code voor restaurants. Specifieke informatie over bijvoorbeeld Italiaanse restaurants is niet beschikbaar. Ook gaan de cijfers maar over één branche. Voor mengvormen, zoals een bakkerij met een lunchroom, kun je eventueel twee scans maken. Download hier de meest actuele lijst van SBI-codes die voor de Locatiescan geschikt zijn.

De Locatiescan is voor iedereen gratis beschikbaar. Als kleine tegenprestatie vragen je de gebruikersenquête in te vullen, die je binnen een paar weken per mail ontvangt.

We leveren cijfers per branche, branchegroep of sector. Op je uittreksel (bewijs van inschrijving) bij de Kamer van Koophandel staat jouw SBI-code vermeld. Je kunt een branche kiezen uit circa 500 beschikbare SBI-codes. Let op:  Niet voor  iedere branche is er een code op detailniveau. Zo is er bijvoorbeeld maar één code voor restaurants. Specifieke informatie  over bijvoorbeeld Italiaanse restaurants is niet beschikbaar. Ook gaan de cijfers maar over één branche. Voor mengvormen, zoals een bakkerij met een lunchroom, kun je eventueel twee scans maken.

Wij hanteren cijfers van 1 januari van het meest recente beschikbare jaar. Het exacte jaartal staat vermeld in of bij de grafiek. De cijfers worden één keer per jaar geactualiseerd.

Nee, het laagste geografische niveau waarop de scan beschikbaar is, is het wijkniveau. Bij het CBS zijn wel bevolkingscijfers bekend per buurt. Zie http://www.cbsinuwbuurt.nl.

Ja, dat kan. Bij ‘Zoek in de lijst’ staat een boomstructuur waar je ieder niveau kunt selecteren. Download hier een lijst van SBI-codes die voor de Locatiescan geschikt zijn.

Via www.CBS.nl/statline en www.kvkregiodata.nl zijn er heel veel cijfers te vinden over gemeenten en economische sectoren in Nederland. Achterin de scan is er een overzicht opgenomen met mogelijk interessante bronnen. Daarnaast zijn er veel particuliere bureaus die je verder kunnen helpen met je onderzoek of dit voor je kunnen uitvoeren. Als je met een KVK-adviseur wilt sparren over de uitkomsten, neem dan contact op met 088-5852222 of stel je vraag via https://www.kvk.nl/service-en-contact/stel-een-vraag-online/.

Mocht je de mail met jouw Locatiescan niet hebben ontvangen, check dan eerst je map met ongewenste mail (spambox). Als de scan daar ook niet inzit, stuur dan een melding aan  locatiescan@kvk.nl Dan zorgen wij ervoor dat je de scan zo snel mogelijk alsnog ontvangt.

Het programma is ontwikkeld als webapplicatie en te gebruiken op tablet en smartphone en is getest op de volgende devices: PC, Mac, iPad, Samsung Galaxy Tab, iPhone, Samsung Galaxy.

Het programma is ontwikkeld voor de volgende browsers:

 • IE 11 / Edge
 • Firefox laatste 2 versies
 • Chrome laatste 2 versies
 • Safari laatste 2 versies
 • iOS 6+ (native browsers)
 • Android 4.4+ (native browsers)
 • Opera laatste 2 versies

Nee. De Locatiescan is gebaseerd op de SBI codering 2017. Vrijwel elk jaar vinden er kleine wijzigingen plaats in de SBI codering. Deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de Locatiescan. Voor de volledigheid vind je hieronder een overzicht van de wijzigingen:

 • De wijziging in versie 2012 betreft de uitsplitsing van de SBI 47.91 “Detailhandel via postorder en internet” in 8 subgroepen.
 • In versie 2013 zijn de SBI 7410 “Industrieel design en vormgeving” en de SBI 7111 “Architecten” verder onderverdeeld. In de laatstgenoemde SBI zijn de interieurarchitecten nu afzonderlijk onderscheiden.
 • De versie 2014 kent drie wijzigingen: – om technische reden zijn de codes in de SBI 63.9 gewijzigd (van 63.2 naar 63.9). – de ijssalons (56.10.3) worden niet meer apart onderscheiden en zijn opgenomen bij de SBI 56.10.2. – glazenwassers en schoorsteenvegers worden apart onderscheiden binnen de SBI 81.22.
 • In versie 2016 is de SBI 5812: “Databanken” afgesplitst van SBI 5811: ‘Uitgeverijen van boeken en databanken’. Hiermee is de SBI ook op dit punt conform de NACE. Voorts zijn de titels van 46.75.2, 47.51.1, 55.20.2, 58.11 en 58.12, 65.30.1, 86.91.3 en 96.02.2 aangepast.
 • In versie 2017 is het landbouwgedeelte verder gedetailleerd via 35 extra vijf-cijferige klassen. Ook zijn de titels van 56.10.2, 87.2 en 87.20 aangepast.
 • In versie 2018 zijn de peuterspeelzalen (88.91.2) en de andere vormen van kinderopvang (88.91.1) samengevoegd. Door een wettelijke wijziging was het onderscheid niet meer te maken. Voorts zijn de schadeverzekeringen (65.12) opgesplitst in zorgverzekeringen (65.12.2) en overige schadeverzekeringen (65.12.1).

Overige vragen

Voor alle overige vragen kun je contact opnemen met het KVK Servicecenter tegen lokaal tarief op het nummer 088 585 15 85.

E-mail

Of stel je vraag per e-mail met dit contactformulier. Ook als je positieve of negatieve feedback hebt over deze dienst, horen we dat graag.