Help

Veelgestelde vragen over Locatiescan

Waar vind ik de Locatiescan?

De Locatiescan is te vinden op  www.locatiescan.info. De Locatiescan is ook te bereiken via www.kvk.nl/locatiescan. Links die verwijzen naar de Locatiescan staan op diverse pagina’s binnen kvk.nl, ondernemersplein.nl. De Locatiescan is dus níet te vinden op www.locatiescan.nl . Deze website was al bezet.

Wie zitten er achter de Locatiescan?

De Locatiescan is een initiatief van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Beide partijen zijn voor de helft eigenaar en verantwoordelijk voor de data en de kosten om het product te ontwikkelen en beheren.

Is de Locatiescan door iedereen te gebruiken?

Iedereen kan dit programma gebruiken, maar het programma is ontwikkeld om startende en gevestigde ondernemers in de sectoren detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening te ondersteunen bij hun vestigingsplaatskeuze. De lijst met branches, branchegroepen en sectoren die dit product kunnen gebruiken is wel iets breder om zo min mogelijk ondernemers uit te sluiten. Download hier een lijst van SBI-codes die voor de Locatiescan geschikt zijn.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de Locatiescan?

De Locatiescan levert waardevolle cijfers en blijft tot 1 januari 2019 voor iedereen gratis beschikbaar. In ruil voor het gratis beschikbaar stellen van de Locatiescan horen wij graag van u als gebruiker wat u van het programma vindt. Elke persoon die een Locatiescan bestelt, krijgt daarom binnen 24 uur na verzending een korte enquête toegestuurd.

Ik kan mijn branche niet vinden; is het product dan ook geschikt?

We leveren cijfers per branche, branchegroep of sector. Op uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel staat uw SBI code vermeld. Als u nog niet ingeschreven bent en denkt tussen twee branches in te zitten (bijvoorbeeld een winkel die ook een koffiehoek heeft), kies dan de belangrijkste branche of bestel twee Locatiescans, voor elke ‘deelnemende’ branche één. Download hier een lijst van SBI-codes die voor de Locatiescan geschikt zijn.

Hoe actueel zijn de cijfers?

De cijfers zijn van 1 januari van het meest recente beschikbare jaar. In het derde kwartaal komen de nieuwe cijfers. Dat betekent dat een rapport dat bijvoorbeeld in februari 2017 wordt aangevraagd cijfers geeft over 1 januari 2016 en gecumuleerde waarden van het jaar 2015. Deze keuze is gemaakt om tot historisch vergelijkbare reeksen te komen. Als u actuelere waarden wilt, kijk dan bijvoorbeeld op www.kvk.nl/adressen. Selecteer de branche en het (postcode)gebied en kijk naar het resultaat.

Mijn verzorgingsgebied bestaat uit een deel van een wijk; kan ik dat invoeren?

De meeste wijken bestaan uit meerdere buurten. Bij het CBS zijn bijvoorbeeld bevolkingscijfers bekend per buurt. Zie o.a. http://www.cbsinuwbuurt.nl.  Toch is ervoor gekozen de wijk als laagste schaalniveau aan te houden, omdat er maar heel weinig bedrijven zijn die het alleen moeten hebben van klanten uit de buurt. Als u interesse heeft in cijfers per buurt, neem dan contact met CBS of de KvK servicedesk.

Ik wil cijfers op een hoger niveau, dus niet per branche, maar voor een branchegroep of zelfs een sector; kan dat?

De Locatiescan kan besteld worden voor een beperkt aantal branche en branchegroepen (3-, 4- of 5-cijferige SBI codes). Voor de juiste terminologie zie de lijst met branches en branchegroepen hier.  Download hier een lijst van SBI-codes die voor de Locatiescan geschikt zijn.

Het product bevat basiscijfers; ik heb meer/andere gegevens nodig om mijn bedrijfsplan te onderbouwen; hoe kom ik daaraan?

Via www.CBS.nl/statline  zijn er heel veel cijfers te vinden over gemeenten en economische sectoren in Nederland. Daarnaast zijn er veel particuliere bureaus die u verder kunnen helpen met uw onderzoek of dit voor u kunnen uitvoeren. Als u met een adviseur hierover wilt sparren, neem dan contact op met KvK adviseurs: 088-5852222 of stel uw vraag via https://www.kvk.nl/service-en-contact/stel-een-vraag-online/.

Ik begrijp niet wat er staat op pagina x, hoe moet ik de cijfers interpreteren, wat moet ik met de resultaten?

De KvK heeft adviseurs die telefonisch met u meedenken. Als u met een adviseur wilt sparren over de resultaten van de Locatiescan, neem dan contact op 088-5852222 of stel uw vraag via https://www.kvk.nl/service-en-contact/stel-een-vraag-online/.

Het programma werkt niet op mijn device.

Het programma is ontwikkeld als web applicatie en te gebruiken op alle gangbare tablets en smartphones. Er wordt getest op onder andere Apple iPhone en iPad en Samsung Galaxy en Galaxy Tab.

Het programma werkt niet in mijn browser.

Het programma is ontwikkeld voor de volgende browsers:

  • IE 8 / 9 / 10 / 11 / Edge
  • Windows mobile 8 / 10
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Apple Safari
  • Apple Safari Mobile
  • Android 4.3+ (native browsers)

Er lijkt een storing te zijn. De applicatie werkt heel traag of is niet beschikbaar, of ik krijg een melding waaruit blijkt dat de app niet goed lijkt te werken.

Geef deze melding door aan https://www.kvk.nl/service-en-contact/stel-een-vraag-online/.

Zijn de veranderingen in branchecodering verwerkt in deze publicatie?

Nee. De Locatiescan is gebaseerd op de SBI codering 2016. Vrijwel elk jaar vinden er kleine wijzigingen plaats in de SBI codering. Zie voor een lijst https://www.kvk.nl/download/SBI-code_NL_dec2016_tcm109-430086.pdf.
Als u de Locatiescan genereert voor een branche die nieuw is dan zal dat in de grafieken zichtbaar zijn door een vreemde sprong of het ontbreken van waarnemingen.

Als ik op kvk.nl/adressen kijk zijn er minder adressen dan de Locatiescan telt. Hoe zit dat?

De Locatiescan geeft een telling van alle adressen. In de adressenapplicatie zijn slechts de adressen van inschrijvingen opgenomen, waarvan de inschrijver impliciet te kennen heeft gegeven dat wij deze adressen aan derden mogen leveren.

Volgens mij zijn er meer vestigingen in een bepaalde branche dan de Locatiescan telt. Kan dat kloppen?

De Locatiescan telt de bedrijven op basis van de branchecodering in het handelsregister. Sommige bedrijven veranderen hun activiteiten, maar verzuimen deze wijziging bij de KvK te melden. Dat kan ertoe leiden dat er verschillen zijn tussen de Locatiescan en de werkelijkheid.

Overige vragen

Voor alle overige vragen kunt u contact opnemen met het KvK Servicecenter tegen lokaal tarief op het nummer 088 585 15 85. Kies in het keuzemenu voor optie 5.

E-mail

Of stel uw vraag per e-mail met dit contactformulier. Ook als u positieve of negatieve feedback heeft over deze dienst, horen we graag van u.