Feedback

Achtergrond

Inzicht in vraag en aanbod

‘Wat is de beste plek voor mijn bedrijf?’ Dat is een van de vragen waar veel (startende) ondernemers mee worstelen. Zeker als een bedrijf zich richt op consumenten in de directe omgeving is dit een belangrijke keuze die je goed onderbouwd wilt maken. Dan is het van belang om te beschikken over goede informatie. Informatie over vraag en aanbod. Vraag: Wat is de omvang en samenstelling van de bevolking in het gebied dat ik wil gaan bedienen? Zitten er voldoende potentiële klanten die mogelijk geïnteresseerd zijn in mijn aanbod? Zijn er veranderingen zichtbaar: is er sprake van verjonging of vergrijzing. Aanbod: hoe zit het met concurrentie; hoeveel bedrijven met een vergelijkbaar aanbod zitten er al in deze vestigingsplaats? Zijn er veranderingen zichtbaar? Een vergelijking van vraag- en aanbodcijfers geeft een indicatie van de marktruimte.

KVK en het CBS bundelen krachten

De KVK heeft als taak (aspirant)ondernemers voor te bereiden en te helpen bij het ondernemen. Onze missie is het leven van ondernemers gemakkelijker te maken met zinvolle informatie. Omdat wij het handelsregister beheren waar alle bedrijven in Nederland staan ingeschreven, hebben wij inzicht in de aanbodkant. Cijfers over de vraagkant (de bevolking) hebben wij niet. Daarom hebben we een partij gezocht die dit wel heeft: het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Locatiescan voorziet in een behoefte

Sinds de introductie van de scan in november 2017 zijn er al meer dan 45.000 Locatiescans afgenomen. Gemiddeld genomen worden er zo’n 1.000 scans per maand besteld. De gebruikers waarderen de Locatiescan met een 7,6. Zij geven aan de scan vooral te gebruiken om de plek die ze op het oog hebben te verkennen en om hun plannen (ondernemingsplan, financieringsplan, marketingplan) mee te onderbouwen.

We horen graag je mening

Wij bieden de scan gratis aan. Als kleine tegenprestatie vragen je de gebruikersenquête in te vullen, die je een aantal weken na het aanvragen van de scan per mail ontvangt. Dit geeft ons waardevolle input voor eventuele aanpassingen en kan ons op ideeën brengen voor nieuwe (digitale) producten.